Uncategorized

Održavanje kontaktnih sočiva

Posted On November 29, 2015 at 11:24 am by / No Comments

Kako na pravilan način održavati kontaktna sočiva
Kontaktna sočiva su, pre svega, vrlo praktičan način za korekciju vida, jer su praktično nevidljiva. Ako ne volite da nosite naočare, kontaktna sočiva su idealna stvar za korekciju vida za vas. Međutim, kontaktna sočiva, za razliku od naočara, zahtevaju više nege i odgovornosti; s toga, morate biti pažljivi u rukovanju sa njima.
Za početak, vrlo je važno pravilno stavljati i skidati kontaktna sočiva. Kontaktna sočiva se stavljaju na sledeći način:

• Operite dobro ruke neutralnim sapunom i budite sigurni da ste sapun dobro isprali sa ruku.
• Budite sigurni da su ruke sasvim suve i da na njima nisu ostala vlakna sa peškira kojim ste ih obrisali.
• Iz posudice za kontaktna sočiva, uzmite kontaktno sočivo i pravilno ga tretirajte (isperite kako je naznačeno na uputstvu, itd.).
• Kontakt sočivo stavite na kažiprst. Srednjim prstom i palcem raširite gornji i donji kapak oka.
• Kažiprstom spustite kontakt sočivo na rožnjaču, vodeći računa da prvo spustite donji deo sočiva.
• Trepnite na trenutak i sočivo će leći na mesto
Prilikom skidanja sočiva, pratite sledeću proceduru:
• Operite dobro ruke neutralnim sapunom i budite sigurni da ste sapun dobro isprali sa ruku.
• Budite sigurni da su ruke sasvim suve i da na njima nisu ostala vlakna sa peškira kojim ste ih obrisali.
• Srednjim prstom povucite donji kapak na dole.
• Kažiprstom pomerite sočivo sa rožnjače na beonjaču.
• Kažiprstom i palcem uhvatite sočivo i izvucite ga iz oka.
• Kontakt sočivo odložite na pravilan način, predviđen uputstvom.
(posle ovih saveta mogu da idu ponaosob snimci sa Yta kako se pravilno stavlja/skida kontakt sočivo)
Različita kontaktna sočiva zahtevaju različit način održavanja. O tome morate strogo voditi računa. Uz preparate koje će vam u očnoj kući preporučiti za održavanje vašeg tipa kontaktnih sočiva, dolazi i detaljno uputstvo za upotrebu. Ovog uputstva se morate doslovce pridržavati. Nikako, ali nikako, nemojte dva puta upotrebljavati već korišćenu tečnost za čišćenje sočiva.
Po pripremi kontaktnih sočiva za stavljanje u oku, postoji period kad su ona još uvek malo vlažna. ikada kontaktna sočiva nemojte sušiti nekom tkaninom ili papironopm salvetom – kontaktna sočiva se moraju osušiti prirodnim putem.
Neke kapi za oči i ostali produkti se ne smeju upotrebljavati u kombinacijis a kontaktnim sočivima, pa ako neke proizvode već koristite, popričajte sa oftamologom da li smete da nastavite njihovo korišćenje.
Ukoliko ste žena, nikada nemojte prvo našminkati oči, pa staviti kontaktno sočivo. Uvek prvo stavite kontaktna sočiva, pa tek onda šminku. Prilikom šminkanja vodite računa da maskara, kreon ili čestice senke za oči ne dospeju u oko. Ukoliko koristite učvršćivać za kosu u spreju, nikada ga nemojte stavljati na kosu da učvrstite frizuru posle stavljanja kontaktnih sočiva, jer čestice spreja mogu dospeti u oko. Sprej za kosu uvek nanesite pre stavljanja kontaktnih sočiva.
Ukoliko vam se desi da vam kontaktno sočivo ispadne iz oka, ne vraćajte ga u oko pre nego što ga pravilno tretirate (očistite prema detaljno definisanom uputstvu koje je došlo uz tečnost za čišćenje).
Uvek imajte uz sebe kutijicu za kontaktna sočiva, jer nikada ne znate šta se može desiti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *